Медийни показатели Инструменти за планиране

Правила за поверителностТази Декларация за поверителност ("Правила") описва как Media Connection LTD ("Media Connection LTD", "ние", "нас" или "нашата") събира, защитава и използва личната Ви информация ("Лична информация" Потребител "," Вие "или" Ваш ") може да предоставите на уебсайта http://mediaconnection.bg и на някой от неговите продукти или услуги (общо" Уебсайт "или" Услуги "). Той също така описва възможностите за избор относно използването на вашата лична информация и как можете да получите и актуализирате тази информация. Тази политика не важи за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.Събиране на лична информация


Ние получаваме и съхраняваме информацията, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате профил, попълвате онлайн формуляри на сайта. Когато това се изисква тази информация може да включва имейл адрес, име, или други лични данни. Можете да изберете да не ни предоставите определена информация, но след това може да не бъдете в състояние да се възползвате от някои от функциите на сайта. Потребителите, които не знаят каква информация е задължителна, може да се свържат с нас на адрес: privacy@mediaconnection.bg.Събиране на нелична информация


Когато посещавате уеб сайта, нашите сървъри автоматично записват информация, която браузърът ви изпраща. Тези данни могат да включват информация като IP адреса на устройството ви; типа и версията на браузъра ви; типа и версията на операционната система; езиковите предпочитания или уеб страницата, която посетихте, преди да дойдете на нашия уебсайт; страниците на нашия уебсайт, които посещавате; времето, което прекарвате на тези страници; информацията, която търсите в нашия уебсайт; часове и дати за достъп; както и други статистически данни.Управление на лична информация


Вие сте в състояние да получите достъп, да допълвате, обновявате и изтривате определена лична информация за вас. Информацията, която можете да преглеждате, актуализирате и изтривате, може да се промени с промяна на уебсайта или услугите. Когато актуализирате информацията обаче, може да запазим копие от непроменената информация в нашите записи. Част от информацията може да остане в нашите лични записи след изтриването на тази информация от профила ви. Ще запазим и използваме вашата информация, колкото е необходимо, съобразно нашите правни задължения, решаване на спорове, както и прилагане на нашите споразумения. Може да използваме обобщени данни, получени от или включващи личната ви информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който да ви идентифицира лично. След изтичане на срока на съхранение Личната информация се заличава. Поради това правото на достъп, правото на заличаване, правото на поправка и правото на преносимост на данни не могат да бъдат изпълнени след изтичането на периода на запазване.Използване и обработка на събраната информация


Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за персонализиране на вашия натрупан опит; подобряване на уебсайта ни; подобряване на обслужването на клиентите и да отговорим на запитвания и имейли на нашите клиенти; изпращане на известия по имейл, като напомняне на паролата, актуализации и др; управлявление и функциониране на нашия уебсайт и услуги. Събраните не-лични данни се използват само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и за събиране на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация не е обобщена по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.
Може да обработим лична информация, свързана с Вас, ако се прилага едно от следните: (i) Дали сте съгласието си за едно или повече конкретни предназначения. Имайте предвид, че съгласно някои законодателства имаме право да обработваме информация, докато не се възрази на подобна обработка (чрез отказ), без да се налага да се позоваваме на съгласието или на някое от следните правни основания по-долу. Това обаче не се прилага, когато обработването на лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) Предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с Вас и / или за каквито и да е преддоговорни задължения за това; (ii) Обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което сте субект; (iv) Обработката е свързана със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняване на публична власт, която ни е възложена; (v) Обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се отнася до обработката и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване за сключване на договор.Трансфер и съхранение на информация


В зависимост от местоположението ви, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в страна, различна от вашата. Имате право да научите за правното основание за предаване на информация до страна извън Европейския съюз или до която и да е международна организация, регулирана от международното публично право, или създадена от две или повече държави, като ООН, и относно мерките за сигурност, предприети от нас,за да защитим вашата информация. Ако се осъществи такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на този документ или се обърнете към нас използвайки информацията, предоставена в секцията за контакт.Правата на потребителите


Можете да упражнявате определени права по отношение на информацията, обработвана от нас. По-конкретно, имате право да направите следното: (i) имате право да оттеглите съгласието си, когато предварително сте дали съгласие за обработката на ваша информация; (ii) имате право да възразите срещу обработването на ваша информация, ако обработката се извършва на правно основание, различно от даденото съгласие; (iii) имате право да научите, когато информацията се обработва от нас, и да получите оповестяване относно някои аспекти на обработката, като получите копие от обработената информация; (iv) имате право да проверите точността на информацията си и да поискате нейното актуализиране или коригиране; (v) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата информация, в този случай ние няма да обработим вашата информация за друга цел освен съхраняването й; (vi) имате право, при определени обстоятелства, личната ви информация да бъде изтрита от нас; (vii) имате право да получавате информацията си в структуриран, често използван и машинно четеем формат и, ако е възможно технически , да я предадете на друг администратор без никакво препятствие. Тази разпоредба е приложима при условие, че информацията ви се обработва по автоматизирани начини и обработката се основава на вашето съгласие, на договор, по който вие сте страна или сте в преддоговорни задължения по него.Право на възражение срещу обработката


Когато лична информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, от нас или за целите на легитимни интереси, изпълнявани от нас, можете да оспорите такава обработка, като посочите основание, свързано с конкретната ви ситуация, за да обосновете възражението. Трябва все пак да знаете, че ако Вашата лична информация трябва да бъде обработена за целите на директния маркетинг, можете да се противопоставите на тази обработка по всяко време, без да предоставите някакво основание. За да научите дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да проверите в съответните раздели на този документ.Как да упражнявате тези права


Всяко искане за упражняване на правата на потребителя може да бъде насочено към собственика в полето за контакт, посочен в този документ. Тези искания могат да са безплатни и ще бъдат отнесени към собственика възможно най-рано, винаги в рамките на един месец.Поверителност на / към децата


Ние не съзнателно събираме лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез нашия уебсайт или услуга. Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата и да спомогнат за прилагането на тази политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез нашия уебсайт или услуга, без тяхно разрешение. Ако имате основание да смятате, че дете на възраст под 13 години ни е предоставило лична информация чрез нашия уебсайт или услуга, моля, свържете се с нас.Бюлетини


Ние предлагаме електронни бюлетини, за които можете да се абонирате доброволно по всяко време. Може да решите да спрете да получавате нашите бюлетини или рекламни имейли, като следвате инструкциите за отписване, включени в тези имейли или като се свържете с нас на privacy@mediaconnection.bg. Въпреки това, от време на време ще продължите да получавате основните информационни имейли.Бисквитки


Уебсайтът използва "бисквитки", за да ви помогне да персонализирате вашия натрупан онлайн опит. "Бисквитка" е текстов файл, който се поставя на твърдия ви диск от сървър на уеб страница. "Бисквитките" не могат да се използват за стартиране на програми или за предаване на вируси на вашия компютър. "Бисквитките" са уникално определени за вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Можем да използваме "бисквитки", за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да управляваме нашия уебсайт и услуги. Имате възможността да приемате или да отказвате "бисквитките". Повечето уеб браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено можете да промените настройката на браузъра си, за да откажете "бисквитките", ако предпочитате. Ако решите да отхвърлите "бисквитките", може да не успеете да се възползвате напълно от функциите на уебсайта и услугите.
В допълнение към използването на "бисквитки" и свързаните с тях технологии, както е описано по-горе, можем също да позволим на определени компании, трети страни, да ни помогнат да прецизираме реклами, които според нас може да са от интерес за потребителите и да събират и използват други данни за дейностите на потребителите на уебсайта. Тези компании могат да показват реклами, които също могат да поставят бисквитки и по друг начин да следят поведението на потребителите.Реклама


Възможно е да показваме онлайн реклами и можем да споделяме обобщена и неидентифицирана информация за нашите клиенти, която събираме чрез процеса на регистрация или чрез онлайн проучвания и промоции с определени рекламодатели. Не споделяме лична информация за отделни клиенти с рекламодатели. В някои случаи можем да използваме тази обобщена и неидентифицирана информация, за да доставим реклами съобразени с конкретната аудитория.Връзки към други уебсайтове


Нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или не се контролират от нас. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност за практиките за поверителност на други подобни уебсайтове или трети страни. Препоръчваме ви, когато напускате нашия уебсайт и да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който може да събира лична информация.Информационна сигурност


Ние защитаваме информацията, която предоставяте на компютърните сървъри, в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да предпазим от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване на лична информация. Не може обаче да се гарантира предаване на данни по интернет или безжична мрежа. Поради това, когато полагаме усилия да защитим Вашата лична информация, Вие приемате, че (i) съществуват ограничения за сигурността и поверителността на Интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всякаква информация и данни, обменяни между вас и нашия уебсайт, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат разглеждани или подправени при транзитиране от трета страна, въпреки най-добрите усилия.Нарушение на данни / Data breach


В случай, че установим, че сигурността на уебсайта е била компрометирана или че личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки на сигурността или измами, си запазваме правото да предприемем подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на данните ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако считаме, че съществува сериозен риск от вреда за потребителя в резултат на нарушението или ако законът изисква друго. Ще ви изпратим имейл, след като го направим.Правно оповестяване


Ние ще разкрием каквато и да е информация, която събираме, използваме или получаваме, ако се изисква или е позволена от закона, при призоваване с призовка или правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, или безопасността на другите, да разследват измами или да отговорят на правителствена молба. В случай, че бизнеснесът ни претърпи промяна, като например сливане или придобиване от друго дружество, или продажба на всички или част от неговите активи, вашият потребителски акаунт и лични данни вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.Промени и изменения


Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност, свързана с уебсайта или услугите, ефективна при публикуването на актуализирана версия на политиката на уебсайта. Когато го направим, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Продължаващото използване на уебсайта след подобни промени представлява вашето съгласие.Приемане на тези правила


Вие потвърждавате, че сте прочели тази Правила за поверителност и сте съгласни с общите условия. Използвайки уебсайта или неговите услуги, вие се съгласявате да сте обвързани с тези Правила за поверителност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тези Правила за поверителност, нямате право да използвате или да получите достъп до уебсайта и неговите услуги.Свържете се с нас


Ако имате въпроси относно тези правила, моля, свържете се с нас на адрес privacy@mediaconnection.bg.
Този документ е актуализиран последно на 16 май 2018 година