Медийни показатели Инструменти за планиране

Декларация за отказ от отговорностТози отказ от отговорност ("Декларация за отказ от отговорност", "Споразумение") е споразумение между Media Connection LTD ("Media Connection LTD", "нас", "ние" или "наша")) и вие ("Потребител", "Вие" или "Ваш“). Настоящият отказ от отговорност съдържа общите насоки, срокове и условия за използването на уебсайта http://mediaconnection.bg и всеки от неговите продукти или услуги (общо наричани "уебсайт" или "Услуги").Представяне


Всички възгледи, мнения и информация, представени на този уебсайт, отразяват възгледи, мнения и информация на Медия Кънекшън ООД, нейните създатели на съдържание или служители. Всички възгледи, мнения и информация не са предназначени да злоупотребяват с религия, етническа група, клуб, организация, фирма или отделно лице.Съдържание и публикации


Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате никоя част от уебсайта. Включването, на която и да е част от този сайт в друго произведение, независимо дали е в печатна или електронна или друга форма, или включването, на която и да е част от уебсайта в друг уеб сайт чрез вграждане или по друг начин, без изричното разрешение на Медия Кънекшън ООД, е забранено.Реклама


Този уебсайт приема и излъчва форми на реклама. Рекламното пространство винаги ще бъде идентифицирано като такова.Обезщетения и гаранции


Медия Кънекшън ООД гарантира точността, надеждността и изчерпателността на информацията и съдържанието, разпространявани чрез или свързани, изтеглени или достъпни на този уебсайт. Също така информацията, съдържаща се в Уебсайта подлежи на промяна по всяко време и без предупреждение.

Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за отказ от отговорностпо всяко време, като промените влизат в сила ефективно след публикуване на актуализирана версия на уебсайта. Когато го направим, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Използването на уебсайта от Вас след всякакви промени представлява и Вашето съгласие с промените.Приемане на „Декларация за отказ от отговорност


Вие потвърждавате, че сте прочели тази „Декларация за отказ от отговорност“ и сте съгласни с всичките й условия. С достъпа до Уебсайта Вие приемате да бъдете обвързани от тази Декларация. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Декларация, нямате право да използвате уебсайта.Свържете се с нас


Ако имате въпроси относно тази Декларация, моля, свържете се с нас на privacy@mediaconnection.bg.


Този документ е актуализиран последно на 16 май 2018 година